Telefonikõnet igas kuus

Head ideed tunnis

Sõõdud puuvilja iga päev

Kustutatud tulekahju aastas